editie 4 / mei 2001

Colofon

Dit is een uitgave van de Stichting LIRA,

Postbus 594, 1180 AN Amstelveen, 
Telefoon: 020 - 34 70 317
Fax: 020 - 34 70 453
E-mail:         LIRA@Cedar.nl
Redactie: Nelleke van Maaren
                                Renate Sijm
                                Kees Holierhoek
Foto's:         Nelleke van Maaren, Gerrit Serné
Ontwerper: Rutger Fuchs, Amsterdam