editie 30 / december 2009

Personalia

Directiefunctie Cedar BV

Vanaf 1 augustus 2009 is mw. Marianne de Gier van Berenschot voor drie dagen per week als interim-manager van Cedar BV aangesteld.

Vanaf ongeveer diezelfde datum is via Berenschot Werving en Selectie te Utrecht een sollici­tatieprocedure gestart voor de definitieve vervulling van de directeursfunctie. Inmiddels heeft de selectiecommissie, bestaande uit bestuursleden van de aandeelhoudersstichting Cedar, met vier kandidaten gesprekken gevoerd. Als alles gaat zoals gepland, is op het moment dat dit Lira Bulletin verschijnt, begin december, een benoeming in aankomst of een feit.

KH