editie 30 / december 2009

Dag van het scenario 2009

Op 25 september, tijdens het Nederlands Film Festival te Utrecht, vond onder het motto 'De wijde wereld ‑ de scenarioschrijver en het buitenland' de Dag van het Scenario plaats. In een reeks korte voordrachten kregen de scenarioschrijvers onder de circa 150 aanwezigen te horen wat zij zelf aan het succes van hun films in het buitenland kunnen bijdragen en wat ze vooral wel en niet moeten doen om hun werk de grens over te helpen.

In de ochtenduren organiseerde Het Schrijfpaleis in samenwerking met het Nederlands Film Festival opnieuw een 'Schrijfpaleis DeLuxe', ditmaal met als thema de 'auteursfilm': onder leiding van vaste presentator Moniek Kramer speelden gerenommeerde acteurs scènes uit toekomstige speelfilmprojecten, dit jaar met een nadruk op artistieke filmplannen. Met Het Schrijfpaleis probeert het Netwerk Scenarioschrijvers talentvolle scenaristen een podium te bieden.

's Middags hield de Britse scenarioschrijver en regisseur Gareth Jones zijn Nederlandse collega's voor dat in het buitenland alleen behoefte is aan specifieke genres van films en dat hun thuismarkt juist de voorkeur geeft aan films die minder geschikt zijn voor het buitenland. Ate de Jong, commercieel intendant bij het Filmfonds, sloot zich hierbij aan maak kwaliteitsfilms in een duidelijk gekozen genre.

De jonge filmmakers Bart Juttman en Jan Willem van Ewijk beschreven onorthodoxer en avontuurlijker manieren om 'naar het buitenland te gaan'.

Claudia Lansberger, directeur van Holland Film, schetste de inspanningen die zoal worden verricht om de Nederlandse film te exporteren. Willem Capteyn pleitte voor een subsidiepot om Nederlandse films op dvd te ondertitelen en daarmee hun introductie in het buitenland te vergemakkelijken, een pleidooi waarvoor het Lira Fonds is gezwicht. Ben Verbong gaf per videoboodschap tal van nuttige tips om te slagen op de Duitse markt en had ook nog een waarschuwing: Duitsers hebben wel gevoel voor humor, maar niet voor ironie.

Na de voordrachten volgde de bekendmaking en uitreiking van de Zilveren Krulstaart, de prijs voor het beste scenario televisiedrama 2008/2009. Deze 'peer prize', ter beschikking gesteld door het Netwerk Scenarioschrijvers, geniet groot prestige onder vakgenoten en ging dit jaar naar het schrijversteam van de succesvolle en populaire serie Gooische vrouwen, bestaande uit Frank Houtappels, Joan Nederlof, Lex Passchier en Anita Voorham. Als 2e eindigde in de verkiezing 't Vrije Schaep (Frank Houtappels), als 3e Den Helder (Maartje Pompe van Meerdervoort). Ger Beukenkamp, de winnaar van vorig jaar, overhandigde de prijs aan Brigitte Baake, vriendin van Frank Houtappels, die de Zilveren Krulstaart voor het hele schrijfteam in ontvangst nam. Houtappels reageerde door de telefoon: 'Wat leuk! Dit is de Prijs der Prijzen, een prijs van al onze collega's!'

De Zilveren Krulstaart is een prijs voor scenarioschrijvers die jaarlijks op de Dag van het Scenario wordt uitgereikt. Het aanwezige vakpubliek kiest in de loop van de Dag uit een shortlist van tien genomineerde scenario's, gekozen door de leden van het Netwerk Scenarioschrijvers uit al het televisiedrama van het voorgaande seizoen. Winnaars in eerdere jaren waren Robert Alberdingk Thijm met de scenario's van De Daltons (2001), de dramaserie Dunya & Desie (2003) en Waltz (2007), Maria Goos met het scenario van Cloaca (2004), het schrijversduo Alma Popeyus/Hein Schütz met het scenario van De enclave (2002), Frank Ketelaar met de scenario's van De band (2005) en Vuurzee (2006) en Ger Beukenkamp met De prins en het meisje (2008).

 

Ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan van de organisator van de Dag van het Scenario, het Netwerk Scenarioschrijvers, werd dit jaar voor het eerst ook een Gouden Krulstaart voor Bijzondere Verdiensten uitgereikt, en wel aan scenarioschrijver Kees Holierhoek (Soldaat van Oranje), die 'als geen ander zoveel heeft gedaan en doet   indachtig de woorden van Lodewijk van Deyssel, oprichter van de Vereniging van Letterkundigen "ter behartiging der materieele belangen van de letterkundigen".' Dankzij zijn inspanningen, onder meer als oprichter en voorzitter van de Stichting Lira, is het voor scenarioschrijvers in Nederland mogelijk om hun beroep op professionele wijze inhoud, vorm en betekenis te geven. Of zoals Doreen Boonekamp, scheidend directeur van het Nederlands Film Festival en later in de week zelf onderscheiden met een Gouden Kalf voor de Cultuur, het in haar lofrede uitdrukte: 'Jij hebt jouw pen neergelegd om anderen te laten schrijven jouw bloed is onze inkt.'

De Dag van het Scenario wordt jaarlijks georganiseerd door het Netwerk Scenarioschrijvers tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht.

RV