informeert schrijvers, vertalers & journalisten

editie 30 / december 2009

Leenrechtrepartitie eind 2009

lees meer

Leenrecht-klachtenregeling

lees meer

Grote digitaliseringsprojecten (2)

Digitaliseren en vervolgens onsite- en online beschikbaar stellen van teksten is aan de orde van de dag. Het lijkt een niet te stuiten fenomeen. Rechthebbenden kunnen zich er maar beter goed op voorbereiden om niet verrast en vervolgens overweldigd te worden.
lees meer

Besluiten en mededelingen van het Lira-bestuur

lees meer

Lira Scenarioprijs 2009

Op donderdag 10 september vond in het West‑Indisch Huis te Amsterdam de uitreiking plaats van de Lira Scenarioprijs 2009. Deze tweejaarlijkse 'eigen' prijs van de Stichting Lira, bekostigd uit het Lirafonds, werd voor de negende maal uitgereikt, ditmaal in het genre satire.
lees meer

Dag van het scenario 2009

Op 25 september, tijdens het Nederlands Film Festival te Utrecht, vond onder het motto 'De wijde wereld ‑ de scenarioschrijver en het buitenland' de Dag van het Scenario plaats. In een reeks korte voordrachten kregen de scenarioschrijvers onder de circa 150 aanwezigen te horen wat zij zelf aan het succes van hun films in het buitenland kunnen bijdragen en wat ze vooral wel en niet moeten doen om hun werk de grens over te helpen.
lees meer

Jan Hanlo-prijzen 2009

Pleidooi voor populisme is de beste essaybundel van de afgelopen twee jaar, op 16 september ontving schrijver David van Reybrouck hiervoor de Jan Hanlo Essayprijs Groot 2009. Het kleine broertje van de tweejaarlijkse essayprijs ging naar Arjen van Veelen, voor zijn ongepubliceerde essay Suum cuique.
lees meer

Berichten en adviezen van het bureau

lees meer

Personalia

lees meer

Gezocht: leenrechthebbende schrijvers en vertalers (of hun erven)

Allereerst willen de medewerkers van Stichting Lira u, de lezers van het Lira Bulletin, weer hartelijk bedanken voor de vele reacties op de vorige rubriek 'GEZOCHT'. Erg fijn dat u elke keer de moeite neemt om te reageren. Door uw tips hebben wij weer een groot aantal gezochte auteurs en vertalers (of hun erven) uit de lijst van Bulletin 30 kunnen opsporen, waardoor Lira deze rechthebbenden weer kan verblijden met een beduidend bedrag aan leenrechtvergoeding, variƫrend van enkele honderden tot duizend euro of meer.
lees meer

Bestuur en bureau van de stichting Lira

De Stichting Lira, opgericht op 23 oktober 1986, beheert als auteursrechtorganisatie op collectieve wijze auteursrechten en op het auteursrecht gebaseerde vergoedingsaanspraken van schrijvers, vertalers en journalisten die door hen individueel niet, of slechts met de grootst denkbare moeite, te gelde kunnen worden gemaakt.
lees meer

Colofon

lees meer