editie 2 / september 2000

Colofon

Dit is een uitgave van de Stichting LIRA,

Postbus 594, 1180 AN Amstelveen, 

telefoon: 020 - 34 70 317

fax:         020 - 34 70 453

 

Redactie: Nelleke van Maaren

     Renate Sijm

     Kees Holierhoek

Bijdrage: Willem Capteyn

Foto's:        Nelleke van Maaren

 

Ontwerper:        Rutger Fuchs, Amsterdam