editie 15 / december 2004

Waar denken we over?

Het bestuur van LIRA denkt over

 

- de oudedagsvoorziening van professioneel werkzame schrijvers en vertalers kan worden bevorderd via gelden uit het Sociale Fonds van LIRA, nu de oplossing die aansluiting bij de Stichting AENA leek te bieden niet erg doelmatig en doeltreffend lijkt

 

- in hoeverre de Stichting P.C. Boutensfonds waar een oudedagsvoorziening voor professionele schrijvers en vertalers functioneert, ingeschakeld kan worden om het doel te bereiken

 

- een nieuw automatiseringssysteem dat in de loop van het jaar 2005 alles zou moeten gaan bieden waaraan LIRA’s organisatie ten behoeve van de vele duizenden schrijvers en vertalers die geld van LIRA ontvangen, behoefte heeft

 

- en daarbij onder meer: een geautomatiseerde bagatellenregeling waarin bedragen worden opgespaard tot een minimum van 10 euro alvorens zij tot uitbetaling worden gebracht.