editie 15 / december 2004

Personalia

In de zomer van 2004 is Wim Verstappen na een kortdurend ziekbed overleden. Uitvoerig is in de media aandacht besteed aan zijn werkzaamheden als regisseur van speelfilms, minder aan wat hij op het gebied van het collectief beheer van auteursrechten betekende. Hij was de centrale figuur bij VEVAM/SEKAM, een organisatie waarmee LIRA vooral op het terrein van kabel- en thuiskopiegelden intensief samenwerkt. Het heeft indertijd, ik spreek over het eind van de jaren tachtig in de vorige eeuw, enige tijd geduurd voor VEVAM/SEKAM en LIRA ieder hun piketpaaltjes met wederzijdse acceptatie in de grond hadden geslagen, maar toen eenmaal de werkterreinen waren afgebakend, was het heel gemakkelijk om met Wim Verstappen zaken te doen, dat wil in dit verband vooral zeggen: samenwerkingsovereenkomsten te sluiten. 
 

Hij vertegenwoordigde VEVAM/SEKAM in tal van organisaties en stond aan de basis van de Federatie Filmbelangen. Hij liet niet na met zijn markante persoonlijkheid indruk te maken op ieder die hem ontmoette. Hij laat een lege plaats aan vele tafels achter.
 

KH