editie 15 / december 2004

Thuiskopie video 2001 en 2002

De Stichting Thuiskopie ontvangt van fabrikanten en importeurs van blanco beeld-, geluid- en gegevensdragers een in onderhandelingen vastgestelde vergoeding voor het bij wet toegestane privé-kopiëren van auteursrechtelijk beschermd werk.

Dat geld, een beduidend bedrag per jaar, dient onder rechthebbenden verdeeld te worden. Dat zijn heel veel en heel veel soorten rechthebbenden, ook schrijvers en vertalers wier werk bijvoorbeeld door radio en tv wordt uitgezonden. Denk bijvoorbeeld -en nu komen we dichter bij huis- aan een scenarioschrijver die heeft meegewerkt aan een tv-serie die door een publieke of commerciële omroep is uitgezonden. Als dat werk tijdens de uitzending wordt opgenomen op een videoband of op een cd-r of op een cd-rw of op een dvd-r of op welk ander voorwerp ook dat bedoeld is voor het reproduceren van een auteursrechtelijk beschermd werk zonder dat daarbij een commercieel oogmerk geldt, dus in de privé-sfeer voor eigen oefening, studie of gebruik, dan maakt de scenarioschrijver, samen met andere rechthebbenden, aanspraak op een thuiskopievergoeding. 

 

In samenwerking met VEVAM is LIRA al vele jaren bezig thuiskopiegelden-video onder rechthebbende schrijvers en vertalers te verdelen. Beide organisaties hebben daartoe de wereld onder elkaar verdeeld: VEVAM doet wat thuiskopiegelden betreft de VS en Japan, LIRA de rest van de wereld. Dit jaar (2004) staat de verdeling van thuiskopievergoedingen-video over de jaren 2001 en 2002 op het programma. De achterstand die er nog steeds bestaat, een achterstand die beduidend kleiner is geworden, maar nog altijd enkele jaren beloopt, vindt zijn directe oorzaak in de complexiteit van de repartitie. Daarbij moet gedacht worden aan de vele soorten van gegevens die nodig zijn over werken, rechthebbenden, uitzendingen en het aantal malen dat een uitzending is opgenomen. Vooral die laatstgenoemde gegevens vallen lastig te verkrijgen, nu een sinds vele jaren actieve leverancier om commerciële redenen met de aanlevering is opgehouden. Een oplossing wordt gezocht en ongetwijfeld ook gevonden.
 

KH