editie 13 / mei 2004

Hoe kom ik als auteur aan hulp en advies?

- Voor zaken die LIRA, de repartities en het aansluitingscontract tussen een auteur en LIRA betreffen: neem contact op met de Stichting LIRA, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp; bezoekadres: Siriusdreef 22-28, Hoofddorp; tel: 023-799 78 06; e-mail:  HYPERLINK mailto:lira@cedar.nllira@cedar.nl

 

- Voor gewone adviezen over contracten, voorwaarden, overeengekomen tarieven en dergelijke: word lid van één van de drie afdelingen van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers, De Lairessestraat 125, 1075 HH Amsterdam, tel: 020-6240803, e-mail: bureau@vsenv.nl. Die drie afdelingen zijn: de Vereniging van Letterkundigen voor literaire en verwante auteurs, het Netwerk Scenarioschrijvers voor schrijvers van tvdrama en filmscenario’s, en de FreeLancers Associatie (FLA) voor freelance-journalisten, en stel je vragen aan de medewerkers van deze drie afdelingen van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers

 

- Voor juridische adviezen en hulp in professionele geschillen met uitgevers, andere producenten en andere gebruikers van je werk, bijvoorbeeld wanneer een contract niet wordt nageleefd of wanneer inbreuk wordt gepleegd op je auteursrechten: zorg ervoor dat je aangeslotene wordt van de Stichting LIRA door een aansluitingscontract te ondertekenen of word lid van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers en stuur in beide gevallen een schriftelijk verzoek om financiële ondersteuning in het verkrijgen van een juridisch advies in een geschil of hulp in een eventuele gerechtelijke procedure naar het bestuur van de Stichting Rechtshulp Auteurs, p/a Bureau van de VSenV, De Lairessestraat 125, 1075 HH Amsterdam, tel: 020-6240803, e-mail: bureau@vsenv.nl. Het bestuur van de Stichting Rechtshulp Auteurs vergadert maandelijks om de aanvragen aan de hand van een reglement te beoordelen en de aanvrager bij een positief besluit door te verwijzen naar een aantal advocaten, met wie de stichting langdurig relaties onderhoudt. Adviezen in een geschil zijn voor de aanvrager gratis. Bij een gerechtelijke procedure wordt 5% van de advocaatkosten in rekening gebracht.

 

- Ben je scenarioschrijver en wil je dat de onderhandelingen over al je scenariocontracten gedaan worden door een deskundig onderhandelaar: word lid van het Netwerk Scenarioschrijvers (een afdeling van de VSenV) en/of zorg ervoor dat je aangeslotene wordt van de Stichting LIRA door een aansluitingscontract te ondertekenen, en meld je vervolgens bij het Contractenbureau, Postbus 15530,  1001 NA Amsterdam; bezoekadres: Singel 104, Amsterdam, tel: 020-626 18 42; e-mail: ofiice@contractenbureau.nl

 

KH