editie 13 / mei 2004

Gezocht: leenrechthebbende schrijvers en vertalers (of hun erven)

Allereerst willen de medewerkers van Stichting LIRA u, de lezers van het LIRA Bulletin, hartelijk bedanken voor alle reacties op eerder verschenen rubrieken ‘GEZOCHT’.

Dankzij uw medewerking hebben wij inmiddels een groot aantal gezochte auteurs en vertalers (of hun erven) weten op te sporen en kunnen verblijden met een leenrechtvergoeding.

Ook zijn een aantal LIRA medewerkers bij uitgeverijen langs gegaan en niet zonder succes. Deze bezoeken aan een zestal uitgeverijen hebben nu al geleid tot het vinden van 59 auteurs.

 

Wij zijn altijd op zoek naar adressen van auteurs en vertalers, bewerkers en samenstellers (of hun erven) wier titels worden uitgeleend door de Nederlandse openbare bibliotheken.

Voor de personen (of hun erven) die in onderstaande lijst worden genoemd, staat een bedrag van rond de  1000 en soms zelfs meer gereserveerd. Kent u het adres van een of meer van deze personen (of hun erven), of heeft u een tip hierover, mail, schrijf of bel LIRA alstublieft.

 

Odile.van.der.Tweel@Cedar.nl,  telefoonnummer 023-7997024

 

Zegt het voort! Kent u mensen die weliswaar niet in onderstaande lijst staan, maar wier werk wel wordt uitgeleend door de Nederlandse openbare bibliotheken en ontvangen zij nog geen leenrechtvergoeding, dan kunnen zij LIRA mailen, schrijven of bellen, of onze site bezoeken (www.lira.nl) voor een aanmeldingsformulier. 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking.