editie 13 / mei 2004

Colofon

Dit is een uitgave van de Stichting LIRA,

Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp

Telefoon:  023 - 799 78 06

Fax: 023 - 799 77 00

E-mail:.    lira@cedar.nl

Website: www.lira.nl

Redactie:             Nelleke van Maaren

                   Lennart Bosker

        Kees Holierhoek (eindredactie)

Tekstbijdragen:    Rien Verhoef

Illustraties:         Ram Katzir

Ontwerp:         Rutger Fuchs, Amsterdam