editie 5 / september 2001

Personalia

Afscheid bestuurslid Peter Smit

 

Peter Smit heeft besloten zijn lidmaatschap van het LIRA-bestuur tussentijds te beëindigen. Hij vertegenwoordigde in het bestuur vooral de kinder- en jeugdboekenschrijvers. Het leenrecht had daarbij zijn grote belangstelling. Hij was loyaal tegenover collega-bestuurders, directie en medewerkers, ook in perioden dat LIRA te kampen had met ernstige tekortkomingen in de leenrecht-repartitie-programmatuur. We wensen hem alle succes in zijn creatieve loopbaan.

 

Afscheid account-manager Renate Sijm

 

Renate Sijm, sinds het begin van het jaar 2000 als opvolgster van Marja Kok werkzaam in de functie van account-manager LIRA binnen CEDAR, heeft besloten haar loopbaan elders voort te zetten. Dat stemt het LIRA-bestuur treurig, maar doet in geen enkel opzicht afbreuk aan haar grote verdiensten voor de Stichting LIRA. Het bestuur is haar veel dank verschuldigd en wenst haar alle succes  in haar verdere loopbaan.

 

Welkom nieuwe account-manager Anne-Marie Sprokkreeff

 

Bestuur en directie van LIRA heten de nieuwe account-manager Anne-Marie Sprokkreeff van harte welkom. Zij werd in Brussel geboren, maar had en heeft de Nederlandse nationaliteit. Ze is afgestudeerd in kunstmanagement aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht na de Europese school in Brussel, een professionele balletopleiding gedurende enkele jaren en diverse internationaal georiënteerde studies en activiteiten, waaronder een VWO-diploma in Australië. Feit is dat een internationale blik bij het auteursrecht steeds vaker van pas komt.