editie 5 / september 2001

Colofon

 Dit is een uitgave van de Stichting LIRA,

Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp

Telefoon: 023 - 799 78 06

Fax: 023 - 799 77 00

E-mail:         LIRA@Cedar.nl

Redactie: Nelleke van Maaren

      Kees Holierhoek

Foto's:         Foto Marjan Berk: courtesy of Uitgever Atlas [etc]

Tekening: Ram Katzir

Ontwerper:         Rutger Fuchs, Amsterdam