editie 5 / september 2001

Adviezen van het bureau

Leenrecht uit Engeland

 

Met LIRA’s zusterorganisatie PLR in Engeland zijn vruchtbare contacten geweest over leenrechtgelden, in Engeland geïncasseerd voor Nederlandse rechthebbenden. Die contacten hebben geresulteerd in een afspraak om zo spoedig mogelijk tot uitbetaling van Brits leenrecht over te gaan aan ca. 300 Nederlandse auteurs wier werk in Engeland is uitgeleend. Door LIRA zijn deze Nederlandse auteurs aangeschreven met het verzoek om LIRA te machtigen leenrechtgelden uit het buitenland te incasseren en onder hen te verdelen.

Jammer genoeg gaat het nog niet om een erg hoog bedrag. PLR heeft rond de dertigduizend gulden voor verdeling beschikbaar. Aangeschreven auteurs wordt verzocht zo spoedig mogelijk te reageren.

 

Leenrecht uit Duitsland

 

LIRA onderhandelt al geruime tijd met de Duitse zusterorganisatie VG Wort over de Duitse leenrechtgelden, bestemd voor Nederlandse schrijvers, en de Nederlandse leenrechtgelden, bestemd voor Duitse schrijvers. Het zijn vooral technische problemen die het bereiken van een door beide partijen gewenst akkoord in de weg staan. Die technische problemen hebben te maken met de specificaties van de uit te wisselen bestanden.

 

Gehoopt wordt dat er nu spoedig overeenstemming wordt bereikt en dat in het najaar van 2001 tot daadwerkelijke wederkerige uitkeringen kan worden gekomen.