editie 11 / september 2003

Opening van Deysselhuis

Op zaterdagmiddag 24 mei 2003 opende scenarioschrijver Robert Alberdingk Thijm het nieuwe onderkomen van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV) op het adres De Lairessestraat 125 te Amsterdam. Hij deed dat met een korte toespraak over de waardering in zijn familie voor de beroemde tachtiger Lodewijk van Deyssel, schuilnaam van Karel Alberdingk Thijm en in 1905 de eerste voorzitter van de Vereniging van Letterkundigen (VVL).

Nieuwe huisvesting was voor de VSenV nodig geworden, nadat de vereniging vanwege uitbreidingsplannen van het Fonds voor de Letteren uit Het Schrijvershuis aan de Huddestraat in Amsterdam moest vertrekken. Na een zwervend bestaan van enkele jaren heeft de VSenV een nieuw en permanent onderkomen gevonden, en wel dankzij een gezamenlijke financiële inspanning van de VSenV zelf, het Pensioenfonds der VSenV, de stichting Charlotte Köhler en het Sociaal Fonds van de Stichting LIRA.

 

De aanschafprijs was niet gering: 1,3 miljoen euro. Met de gebruikelijke 10% kosten koper gaf dat een totale aankoopsom van 1.430.000 euro. Voor de verbouwing en inrichting kwam daar nog eens een bedrag bij van 320.000 euro.

 

Met het oog op de financiering van koop, verbouwing en inrichting besloot het bestuur van de VSenV na overleg met de notaris de gelden van het Pensioenfonds van de VSenV, ontstaan uit een legaat van lang geleden met nogal beperkende regels over de besteding van de erin ondergebrachte gelden, anders te gaan beleggen. Zo ongeveer op het hoogtepunt van de aandelenmarkt werden de aandelen verkocht en ingeruild voor contante gelden, waarmee voor de aankoop van het Van Deyssel Huis een eerste bedrag van 450.000 euro beschikbaar kwam. 

 

De VSenV zelf droeg verder een bedrag van 125.000 euro bij in de vorm van een renteloze lening. Van de  Stichting Charlotte Köhler werd  250.000 euro verkregen in de vorm van een laagrentende lening. Tenslotte droeg het Sociaal Fonds van de Stichting LIRA, eveneens in de vorm van een renteloze lening, 605.000 euro bij aan de aankoop van het pand, en tot een maximum van 320.000 euro aan de kosten van verbouwing en inrichting, onder de voorwaarde dat ooit bij verkoop van het pand het Sociaal Fonds van LIRA mee zou delen in een eventuele waardestijging van het pand ter compensatie van gederfde rente-inkomsten.

 

Het bestuur van LIRA feliciteert het bestuur van de VSenV met het nieuwe, buitengewoon  stijlvol ingerichte Van Deysselhuis. Het zal een belangrijke stimulans vormen voor de rijk-geschakeerde activiteiten van de vereniging, de drie afdelingen en niet te vergeten de negen aanhangende stichtingen die voorzien in vele behoeften van de meer dan 1.000 schrijvers en vertalers die lid zijn van de beroepsvereniging. 

 

KH