editie 11 / september 2003

Colofon

Dit is een uitgave van de Stichting LIRA,

Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp

Telefoon: 023 - 799 78 06

Fax: 023 - 799 77 00

E-mail:         lira@cedar.nl

Website: www.lira.nl

Redactie: Nelleke van Maaren

                                Lennart Bosker

        Kees Holierhoek (eindredactie)

Tekstbijdragen: Rien Verhoef

Illustraties:         Ram Katzir

Ontwerp: Rutger Fuchs, Amsterdam