informeert schrijvers, vertalers & journalisten

editie 11 / september 2003

Jaarvergadering van Lira-aangeslotenen

Op zaterdag 24 mei 2003 vond de LIRA-jaarvergadering plaats in het Hilton Hotel aan de Apollolaan in Amsterdam. De vergadering was bedoeld voor alle schrijvers en vertalers die in enige relatie tot LIRA staan, in het bijzonder voor stemrechthebbende LIRA-aangeslotenen aan wie gevraagd werd zich over het gevoerde en te voeren beleid uit te spreken. De jaarvergadering werd bezocht door 28 aangeslotenen waarvan 23 stemgerechtigd. Het beleid werd goedgekeurd.
lees meer

De Vlaamse leensubsidie

lees meer

Opening van Deysselhuis

Op zaterdagmiddag 24 mei 2003 opende scenarioschrijver Robert Alberdingk Thijm het nieuwe onderkomen van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV) op het adres De Lairessestraat 125 te Amsterdam. Hij deed dat met een korte toespraak over de waardering in zijn familie voor de beroemde tachtiger Lodewijk van Deyssel, schuilnaam van Karel Alberdingk Thijm en in 1905 de eerste voorzitter van de Vereniging van Letterkundigen (VVL).
lees meer

Subsidies Lira Fonds

lees meer

Adviescommissie Lira fonds vergadert in 2004 vaker

lees meer

Ochtendzwemmers van Mieke de Jong bekroond met Lira prijs

Op 22 mei werd voor de zesde keer de LIRA Prijs uitgereikt. Deze tweejaarlijkse prijs is afwisselend bestemd voor de schrijver van een tv-scenario in het genre ‘gewoon tv-drama’ en de schrijver van een speciaal genre scenario’s - hoorspelen, kinderfilms e.d.. Deze keer ging het weer om een bijzonder genre: de langere tv-film, die in de jaren 1998-2002 op een van de Nederlandse zenders Nederland 1, 2. 3. RTL4, RTL5, SBS6, Yorin, V8 en NET5 waren uitgezonden. In april werden voor de prijs al genomineerd Maria Goos met Familie, Helena van der Meulen met Tussenland en Mieke de Jong met Ochtendzwemmers.
lees meer

Eeriment: klein fonds voor toneelvertalingen

In de afgelopen jaren bereikten het LIRA Fonds van verschillende kanten signalen dat er te weinig financiële middelen beschikbaar zijn om de vertaling van werk van Nederlandse toneelschrijvers in andere talen te kunnen subsidiëren. Die vertaling is nodig om het werk te kunnen aanbieden aan buitenlandse toneelgroepen of op te voeren bij internationale theaterfestivals.
lees meer

Berichten

lees meer

Bestuur en bureau van de stichting Lira

lees meer

Colofon

lees meer