informeert schrijvers, vertalers & journalisten

editie 9 / december 2002

Leenrecht-repartitie eind 2002: enige cijfers en bedragen

lees meer

Leenrecht-rpartitie: berekening hoogte leenrecht-geld

lees meer

Lecht-repartitie: wie hebben recht op leenrecht?

In de Auteurswet 1912 zijn sinds een aantal jaren enige bepalingen opgenomen die de uitleen van werken in de zin van de Auteurswet door openbare bibliotheken toestaat. In ruil daarvoor moet aan de zogenoemde leenrechthebbenden wel een billijke vergoeding betaald worden.
lees meer

Subsidies Lira Fonds

lees meer

Het Syndicaat

lees meer

Charles den Tex winnaar Gouden Strop

lees meer

Berichten

lees meer

Waar denken we over?

lees meer

Bestuur en bureau van de stichting Lira

De Stichting LIRA beheert als auteursrechtorganisatie op collectieve wijze auteursrechten en auteursrechtelijke aanspraken van schrijvers en vertalers die door hen individueel niet, of slechts met de grootst denkbare moeite, te gelde kunnen worden gemaakt.
lees meer

Colfon

lees meer