editie 3 / december 2000

Lira prijs 2001

In het vorige LIRA Bulletin heb ik een overzicht gegeven van de sociaal/culturele zaken waaraan de daarvoor bestemde inhoudingen op de repartitiegelden worden besteed. Een daarvan is de LIRA Prijs. Daar wil ik in dit nummer graag wat nader op ingaan.

De LIRA Prijs bestaat sinds 1993, wordt om de twee jaar toegekend en is specifiek bestemd voor een auteur van Nederlandstalig televisiedrama of een aanverwant genre, zoals jeugdtelevisiedrama of hoorspel, tegenwoordig radiodrama genoemd. 

 

LIRA heeft gekozen voor een prijs voor (televisie)drama, omdat deze vorm van schrijven nogal ondergewaardeerd is. Bij het grote publiek zijn de schrijvers van dramaseries of single plays, zelfs al bereiken ze via de televisie veel kijkers, vaak niet of nauwelijks bekend. Als er al sprake is van publiciteit, is die in het algemeen gewijd aan de acteurs die erin optreden. Er bestaan bijgevolg ook weinig prijzen voor televisiedrama. De bedoeling is dus in de eerste plaats wat meer aandacht voor dit literaire genre te vragen. Veel LIRA-aangeslotenen zijn scenarioschrijver en een aanzienlijk deel van de gelden die LIRA incasseert en verdeelt, is afkomstig van de kabelrechten n thuiskopievergoedingen die vooral aan deze auteurs toekomen.

 

De LIRA prijs, die fl. 25.000 bedraagt, is in de loop der jaren achtereenvolgens uitgereikt aan Wim T. Schippers voor zijn gehele oeuvre (1993), aan Arthur Japin voor het hoorspel De roering van het kielzog (1995), aan Ger Beukenkamp voor zijn single play Ik ga naar Tahiti (1997) en aan Tamara Bos voor het jeugdtelevisiedrama Dag Juf, tot morgen... (1999). 

 

Inmiddels is een nieuwe jury onder leiding van Berend Boudewijn hard aan het werk om in maart met drie genomineerden voor de LIRA Prijs 2001 (voor televisiedrama) te komen, om daarna tijdens de uitreiking van de prijs op 19 april de uiteindelijke winnaar bekend te kunnen maken.

 

Die prijsuitreiking wordt altijd opgeluisterd door de LIRA Lezing, die door een (inter)nationale autoriteit in het betreffende genre wordt gehouden. Zo wijdden sinds 1993 achtereenvolgens Alan Plater, Richard Hey, Jan Blokker en Burny Bos hun beste krachten aan boeiende, soms geestige betogen waarin ze hun visie op het genre waarvoor de prijs dat jaar was bestemd, uiteen zetten. Al deze lezingen zijn, verzorgd vormgegeven, in druk verschenen en kunnen nog steeds door belangstellenden bij het LIRA bureau worden aangevraagd. 

 

De Amerikaanse scenarioschrijver Greg Roach is aangezocht om bij de komende prijsuitreiking in april de vijfde LIRA Lezing te houden. De Amerikaan Greg Roach noemt zichzelf `an interactive designer’'. Hij speelt met zijn HyperBole Studios een creatieve rol in de ontwikkeling van programma’s voor de nieuwe media.  Ook zijn lezing zal natuurlijk weer in gedrukte vorm verkrijgbaar zijn, meestal meteen na afloop van de lezing, zowel in de taal van de spreker als in het Nederlands.

 

NvM