editie 3 / december 2000

Colofon

Dit is een uitgave van de Stichting LIRA,

Postbus 594, 1180 AN Amstelveen, 

telefoon: 020 - 34 70 317

fax:         020 - 34 70 453

 

Redactie: Nelleke van Maaren

     Renate Sijm

     Kees Holierhoek

Bijdrage: André Beemsterboer

Foto's:         Nelleke van Maaren

Ontwerper:         Rutger Fuchs, Amsterdam