informeert schrijvers, vertalers & journalisten

editie 3 / december 2000

De Leenrechtrepartitie 2000

Naar verwachting in de maanden november/december 2000 worden de leenrechtgelden 2000 verdeeld onder schrijvers en vertalers voor hun door Nederlandse openbare bibliotheken uitgeleende boeken. Onder alle rechthebbenden op geschriften tezamen valt een bruto-bedrag te verdelen van ongeveer 28 miljoen gulden. Vorig jaar (1999) was dat nog 23 miljoen. Een niet onbelangrijke stijging derhalve.
lees meer

De vertaler en het leenrecht

lees meer

Lira prijs 2001

In het vorige LIRA Bulletin heb ik een overzicht gegeven van de sociaal/culturele zaken waaraan de daarvoor bestemde inhoudingen op de repartitiegelden worden besteed. Een daarvan is de LIRA Prijs. Daar wil ik in dit nummer graag wat nader op ingaan.
lees meer

CISAC-congres 2000 in Chili

Elke twee jaar vindt het CISAC congres plaats. CISAC (Conféderation Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs) is de overkoepelende organisatie van het overgrote deel van de auteursrecht organisaties in de wereld. Alle organisaties die actief zijn op het terrein van de exploitatie van literaire en dramatische rechten, muziekauteursrechten, rechten op werken van beeldende kunst en fotografie en audiovisuele rechten, zijn bij CISAC aangesloten.
lees meer

Adviezen van het bureau

lees meer

Bestuur en bureau van de stichting Lira

De Stichting LIRA beheert als auteursrechtorganisatie op collectieve wijze auteursrechten en auteursrechtelijke aanspraken van schrijvers en vertalers die door hen individueel niet, of slechts met de grootst denkbare moeite, te gelde kunnen worden gemaakt.
lees meer

Colofon

lees meer