editie 10 / mei 2003

Waar denken we over?

 Het bestuur van lira denkt over

of en hoe het lira Fonds Nederlandse toneelschrijvers kan helpen bij het doen vertalen van hun stukken, zodat ze aan buitenlandse belangstellenden aangeboden kunnen worden?

de wenselijkheid om het repartitiereglement voor de uitkering van kabelgelden tv te actualiseren onder meer door de opname van percentuele waarderingen voor gebruikelijke bestanddelen als format en synopsis naar analogie van wat daarover met de publieke omroepen is overeengekomen

de vraag of en hoe lira een bijdrage zal leveren aan individueel te administreren pensioenen voor zelfstandig werkzame schrijvers en vertalers via het inmiddels officieel erkende Stichting Beroepspensioenfonds voor zelfstandige kunstenaars AENA, in navolging van wat Buma via haar Sociaal Fonds doet voor componisten en tekstdichters, en als verdere uitbouw van het pensioenhuis voor zelfstandige kunstenaars (niet alleen schrijvers en vertalers) in Nederland