editie 10 / mei 2003

Berichten

 Opening Gedichtenlijn 

Op 30 januari aanstaande werd, aansluitend op de opening van de Nationale Gedichtendag in Diergaarde Blijdorp, de telefoonlijn 0909gedicht in gebruik genomen. Wie vanaf die dag 0909gedicht of 0909 4334 248 intoetst, kan via keuzetoetsen kiezen uit een rubriek ‘poëzie algemeen’ en ‘gedichten over liefde en afscheid’. Een derde keuzetoets biedt de beller de mogelijkheid om op de gedichten te reageren. 

Een deskundige redactie selecteert de gedichten uit de wereldliteratuur en professionele acteurs dragen ze voor.

De lijn is bedoeld voor iedereen die een moment van ontspanning, schoonheid of troost zoekt. Met deze lijn introduceren de initiatiefnemers een nieuwe manier om gedichten te beleven onder het motto ‘dichter dan in je eigen oor kan een gedicht niet komen’.

0909gedicht is een idee van neerlandicus Marjon van Es, cultuurambtenaar Ellen Fernhout, theatermaker Mieke Lelyveld en juriste Barbara Richel. In het comité van aanbeveling zitten: Hella Haasse, Marietje d’Hane-Scheltema, Rob Houwer, Rudi van der Paardt en Paul Verhoeven. 

De Stichting lira regelt namens de dichters en hun uitgevers de auteursrechten.

De beller betaalt 50 cent per minuut. Daarvan worden de kosten betaald. Eventuele winst op de telefoonlijn wordt gebruikt om literaire projecten te sponsoren.

Leenrecht uit Groot-Brittannië

Schrijvers van wie boeken in het Engels zijn vertaald die in Groot-Brittannië door de openbare bibliotheken worden uitgeleend, kunnen zich via lira bij de Britse zusterorganisatie PLR (Public Lending Right) inschrijven. Erfgenamen van schrijvers kunnen dat als gevolg van de beperkende Britse regelgeving helaas niet. Alleen boeken die na aanmelding bij PLR geregistreerd staan, komen in aanmerking voor een vergoeding. Eenmaal geregistreerde titels blijven geregistreerd staan. Nieuw verschenen titels moeten steeds worden aangemeld. De jaarlijkse einddatum voor aanmeldingen bij PLR is 30 juni. Meldt u zich dus bijtijds bij lira voor het verkrijgen van een aanmeldingsformulier.

Mechanische Reproductierechten

Omroeporganisaties leggen auteursrechtelijk beschermde werken vast op beeld- en geluidsdragers. Zij doen dit niet alleen ten behoeven van hun uitzendingen. In toenemende mate verschijnen omroepproducties in de vorm van videobanden en dvd’s op de consumentenmarkt. Mechanische vastlegging heet dit proces. Er is toestemming voor nodig van rechthebbenden.

Indien uw werk mechanisch is vastgelegd en deze vastlegging door de detailhandel wordt verkocht, kunt u daar vaak een vergoeding voor krijgen. Met name vertalers van tekenfilmseries die hun vertalingen maken ten behoeve van na-synchronisaties, zien hun werk veelvuldig in de winkels liggen. Een vergoeding kan echter alleen worden geïncasseerd, indien u de vastleggingsrechten op uw werk niet heeft afgestaan en u zich ook voor dit zogenoemde mechanisch reproductierecht via een aansluitingscontract bij lira heeft aangesloten.

Kabelrechten buitenland

Kabelrechtgelden voor in het buitenland uitgezonden werken op radio en tv van onze aangeslotenen kunnen vaak via onze zusterorganisaties worden geïnd. Met de volgende landen heeft de Stichting lira op dit punt een wederkerigheidscontract gesloten:

België Italië

Brazilië Polen

Duitsland Portugal

Frankrijk Spanje

Groot-Brittannië

Zwitserland Israël

Onze Duitse zusterorganisatie Wort keert alleen kabelrechtgelden uit voor uitgegeven werken, dus voor boeken en daarop gebaseerde producties. 

lira zelf keert onder nadere voorwaarden kabelgelden uit voor uitzendingen van televisiespelen, televisieseries, televisiefilms, radio-hoorspelen en overig literair- en literair-dramatisch werk, zoals gedichten, verhalen, romans, essays, columns, toneelstukken, sketches, conferences, alsook muziek-dramatische werken, zoals opera’s, operettes en musicals.. Tot lira’s verantwoordelijkheid horen niet: presentatieteksten, inleidende en verbindende commentaren, documentaires, interviews en andere journalistieke of journalistiek-getinte bijdragen. Evenmin: tekenfilms, muziekvideo’s, animatiefilms en reclameboodschappen.

Wij verzoeken u vriendelijk, indien uw werk in één van bovenstaande landen is uitgezonden, lira daarvan op de hoogte te stellen.

Meer informatie over mechanische rechten en kabelrechten buitenland kunt u krijgen bij: Marianne Bovet (023 799 7023) en Nancy den Dekker (023 799 7033) of via lira@cedar.nl. Op datzelfde e-mail-adres kunt u terecht voor het aanvragen van lira-aansluitcontracten.