editie 46 / september 2015

– Lira's rechtszaak tegen de kabelexploitanten

Nadat de Amsterdamse rechter Lira in augustus 2014 grotendeels in het gelijk stelde en de kabelmaatschappijen UPC, Ziggo en Delta/Zeelandnet veroordeelde tot het betalen van kabelvergoedingen, hebben de kabelaars en RODAP hoger beroep aangetekend. De vergoedingen die door RODAP op basis van het PAM-RODAP-Convenant moeten worden betaald, gaan in vanaf 1 januari 2015. Voor de vergoedingen die nu nog ontbreken voor de periode vanaf 1 oktober 2012, zal verder moeten worden geprocedeerd om tot vaststelling van de door Lira geleden schade te komen.

De uitspraak in hoger beroep lijkt aanstaande te zijn en mag in de loop van 2016 verwacht worden.